Sách tiếng Việt lớp 1 liên tiếp gây tranh cãi: Dạy trẻ lươn lẹo, trốn việc, thiếu…

Rất nhiều bài tập trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh hoang mang vì nội dung nhảm nhí, dễ gây hiểu lầm.

Sách tiếng Việt lớp 1 liên tiếp gây tranh cãi: Dạy trẻ lươn lẹo, trốn việc, thiếu…

Sách tiếng Việt lớp 1 liên tiếp gây tranh cãi: Dạy trẻ lươn lẹo, trốn việc, thiếu…

Tin tức - 10/10/2020

Rất nhiều bài tập trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh hoang mang vì nội dung nhảm nhí, dễ gây hiểu lầm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Đáng chú ý
Đọc thêm